DUBLIN CITY RETURNING OFFICER

TOGHCHÁN UACHTARÁN 2018
FÓGRA I DTAOBH NA VÓTAÍOCHTA

Tógfar an Vótaíocht sa toghchán ar De hAoine 26 Deireadh Fómhair 2018, idir 7.00 a chlog a.m. agus 10.00 a chlog p.m.

Is iad seo a leanas ainmneacha, seoltaí agus sonraí eile na niarrthóirí mar a thuariscítear iad ina bpáipéir ainmniúcháin faoi seach:

CASEY
PETER JOSEPH CASEY, of Edgewater House, Carrowhugh, Greencastle, Co. Donegal, F93 A2P3,
Businessman.

DUFFY
GAVIN DUFFY, of Kilsharvan, Bellewstown, Co. Meath,
Training and Development Advisor.

FREEMAN
JOAN FREEMAN, of 37 Weston Drive, Weston Park, Lucan, Co. Dublin,
Senator.

GALLAGHER
SEÁN GALLAGHER, of Eden Gate, Delgany, Greystones, Co. Wicklow,
Entrepreneur, Disability Advocate, Former Youth Worker.

HIGGINS
MICHAEL D. HIGGINS, of Áras an Uachtaráin, Baile Átha Cliath 8,
President of Ireland.

NÍ RIADA
LIADH NÍ RIADA, of Baile Mhic Ire, Maighchromtha, Co. Chorcaí,
MEP.

Clófar ainmneacha na niarrthóirí sa pháipéar ballóide san ord ina bhfuil siad san fhógra seo.

Arna dhátú an 26ú lá de Meán Fómhair 2018.

BARRY RYAN
Ceann Comhairimh Toghcháin Uachtarán

PRESIDENTIAL ELECTION 2018
NOTICE OF POLL

The Poll at the election will be taken on Friday 26 October 2018, between the hours of 7.00 a.m. and 10.00 p.m.

The names, addresses and other particulars of the candidates as described in their respective nomination papers are as follows:

CASEY
PETER JOSEPH CASEY, of Edgewater House, Carrowhugh, Greencastle, Co. Donegal, F93 A2P3,
Businessman.

DUFFY
GAVIN DUFFY, of Kilsharvan, Bellewstown, Co. Meath,
Training and Development Advisor.

FREEMAN
JOAN FREEMAN, of 37 Weston Drive, Weston Park, Lucan, Co. Dublin,
Senator.

GALLAGHER
SEÁN GALLAGHER, of Eden Gate, Delgany, Greystones, Co. Wicklow,
Entrepreneur, Disability Advocate, Former Youth Worker.

HIGGINS
MICHAEL D. HIGGINS, of Áras an Uachtaráin, Baile Átha Cliath 8,
President of Ireland.

NÍ RIADA
LIADH NÍ RIADA, of Baile Mhic Ire, Maighchromtha, Co. Chorcaí,
MEP.

The names of the candidates will be printed on the ballot paper in the order in which they appear in this notice.

Dated this 26th day of September 2018.


BARRY RYAN
Presidential Returning Officer